Hvad er et misbrug ?

Der er flere forskellige definitioner på misbrug. Men man kan sige, at et misbrug er, når man drikker så meget, at:

  • det går ud over andre mennesker fx familien
  • alkohol er det vigtigste, når man er sammen med andre
  • man synes, man fungerer bedst, når man har drukket
  • kroppen tager skade
  • man drikker mere, end man har råd til

Misbrug af alkohol er ligeledes, hvis man følger et drikkemønster, hvor man overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalinger.