Knallert og spritkørsel

Det er cirka 10 gange farligere at køre knallert end at køre på cykel. En meget stor del af ulykkerne på knallert skyldes for høj hastighed i kombination med spritkørsel. Én af farerne herved er risikoen for, at bilister undervurderer knallerternes til tider meget høje hastigheder.

Høj hastighed, spritkørsel og manglende hjelm sætter knallertkørernes liv og helbred på spil.  De indgår i mere end 70% af ulykkerne med personskade.

Det har varieret meget, hvor stor en andel af dødsulykkerne, der involverer sprit. I 2007 var sprit involveret i næsten hver anden dødsulykke. Siden 2008 har andelen af spritulykker med dræbte dog stabiliseret sig omkring 1 ud af 3.

Det er især de unge, der kommer alvorligt til skade og bliver dræbt på knallert. I perioden 2003 – 2012 tegnede aldersgruppen 15-17-årige sig for hver fjerde ulykke med dræbte eller alvorligt tilskadekomne på knallert, selvom aldersgruppen kun dækker over 3 årgange.

Kilde: Rådet for Større Færdselssikkerhed

Spritulykker for mandlige kørere af knallerter og biler

graf-til-skade-trafik

Sørg for:

  • At knallerten bliver hjemme, hvis du har drukket eller skal ud og drikke
  • At hjelmen er på hovedet
  • Ikke at køre to på knallerten
  • At den ikke er tunet. Den må maks. køre 30 km/t